Team

Ferm Retie zou niet bestaan met een heel team dat meewerkt.

Buiten de voorzitster kunnen we ook rekenen op kernleden en teamleden die ons keer op keer helpen met het in goede banen leiden van onze activiteiten.

En natuurlijk ook de vele helpende handen achter de schermen om al onze leden te begeleiden met inschrijvingen, …

Voorzitster

Griet Bastiaansen

Kernleden

Griet Bastiaansen, Lieve Dams, Maria Mariën, Anja Meerts

Teamleden

Gerda Adriaensen, Griet Bastiaansen, Mia Bertels, Els Borgers, Gerarda Claessen, Rita Daems, Lieve Dams, Narda Dries, Carine Embrechts, Marleen Feyaerts, Lutgard Janssens, Marie-Josée Machilsen, Maria Mariën, Anja Meerts, Simonne Mermans, Maria Ooms, Monique Proost, Lea Slegers, Victorine Slegers, Wendy Slegers, Maria Van de Perre, Betty Van Gompel, Emma Van Gorp, Linda Van Herck en Ingrid Van Houdt

En verder

Financiële luik:

Inschrijvingen:

Bestelling boeken:

Aangifte ongeval:

Ledenadministratie:

Adreswijziging:

Agra-verantwoordelijke:

Carine Embrechts en Gerarda Claessen

Gerarda Claessen

Anja Meerts

Carine Embrechts

Carine Embrechts

Carine Embrechts

Karolien Adriaensen